3-hlasná, 380x200 mm
Veľkosť: 380x200 mm
Pocet basov: 16
Hlasy: Tipo-a-mano (Talianské)
Je Váš sen hrať na heligónke?
0903 966 030
kovacp@post.cz YouTube
0030808
© 2016 - 2019 Heligónka Kováč