3 hlasná, veľkosť 380x200 mm
Veľkosť: 380x220 mm
Pocet basov: 12
Ladenie: G-C-F
B-ES-AS
A-D-G ...
Hlasy: Tipo-a-mano (Talianské)
Je Váš sen hrať na heligónke?
0903 966 030
kovacp@post.cz YouTube
0019012
© 2016 - 2018 Heligónka Kováč