3-hlasná, veľkosť 360x200 mm
Veľkosť: 360x200 mm
Pocet basov: 12
Ladenie: G-C-F
B-ES-AS
A-D-G ...
Hlasy: Tipo-a-mano (Talianské)
Je Váš sen hrať na heligónke?
0903 966 030
kovacp@post.cz YouTube
0030807
© 2016 - 2019 Heligónka Kováč