3-hlasná, veľkosť 360x200 mm
Veľkosť: 360x200 mm
Pocet basov: 12
Hlasy: Tipo-a-mano (Talianské)
3-hlasná, veľkosť 360x200 mm
Veľkosť: 360x200 mm
Pocet basov: 12
Hlasy: Tipo-a-mano (Talianské)
3 hlasná, veľkosť 380x200 mm
Veľkosť: 380x220 mm
Pocet basov: 12
Hlasy: Tipo-a-mano (Talianské)
3 hlasná, veľkosť 360x200 mm
Veľkosť: 360x200 mm
Pocet basov: 12
Hlasy: Tipo-a-mano (Talianské)
3 hlasná, veľkosť 380x200 mm
Veľkosť: 380x200 mm
Pocet basov: 12
Hlasy: Tipo-a-mano (Talianské)
Je Váš sen hrať na heligónke?
0903 966 030
kovacp@post.cz YouTube
0030809
© 2016 - 2019 Heligónka Kováč