3-hlasná, veľkosť 320x200 mm
Veľkosť: 320x200 mm
Pocet basov: 8
Ladenie: C-F
G-C
A-D ...
Hlasy: Tipo-a-mano (Talianské)
Je Váš sen hrať na heligónke?
0903 966 030
kovacp@post.cz YouTube
0030808
© 2016 - 2019 Heligónka Kováč