Ponuka hrania

Ak organizujete oslavu, svadbu či iné spoločenské podujatie, rád by som Vám ponúkol spestrenie Vášho programu hrou na heligónku. Môj repertoár je zložený zo širokého spektra skladieb rôznych žánrov od kalinky, cez kankán, francúzsky šansón, grécky tanec a tirolské skladby, až po česko-slovenský pop. Vystúpenia sa snažím poňať v modernom duchu, predovšetkým interpretujem populárnu hudbu, ale viem sa i prispôsobiť Vašim požiadavkám a zahrať ľudové piesne. 

Ponúkam 30-minútovú show, ktorá je sprevádzaná moderovaním jednotlivých skladieb, pričom rád aktívne komunikujem s hosťami.


Je Váš sen hrať na heligónke?
0903 966 030
kovacp@post.cz YouTube
0029397
© 2016 - 2019 Heligónka Kováč