Individuálna výuka

Vyučovaniu hry na heligónku sa venujem od roku 2010. V minulosti som pôsobil aj ako pedagóg v centre voľného času, v súčasnosti vyučujem individuálne. Individuálne lekcie sú súkromné hodiny študenta s učiteľom, ktoré sú prispôsobované jedinečným potrebám a požiadavkám konkrétneho študenta. Výhodou tohto prístupu je, že sa Vám môžem naplno venovať a meniť plán výučby podľa zručností či obľúbeného štýlu skladieb. V porovnaní so skupinovými kurzami umožňuje individuálna výučba omnoho rýchlejšie napredovanie.

Okrem súkromných hodín ponúkam svojim žiakom aj možnosť zapožičania heligónky. Preto ak sa chcete naučiť hrať na heligónku, stačí sa prihlásiť, vlastný nástroj nie je podmienkou.Umenie nie je hrať mnoho pesničiek,
ale niekoľko kvalitných.

Je Váš sen hrať na heligónke?
0904 998 485
kovacp@post.sk YouTube
0013407
© 2016 Heligónka Kováč